Ledennetwerken

 

 

Leden netwerken

 

 

 

Praat mee over thema's die voor jou belangrijk zijn

Onze leden maken onze vereniging. Onze standpunten, acties en beleidsthema's, deze bepalen we samen met onze leden. Dat doen we binnen onze ledennetwerken. Daarnaast zijn onze ledennetwerken interessante groepen om te netwerken met relevante peers uit jouw vakgebied of sector.

In onderstaand overzicht vind je onze verschillende netwerken (als je lid bent van dit netwerk krijg je toegang tot de pagina via de 'lees meer' button). Wil je meer informatie over deze netwerken? Kijk dan op onze website.

Wil je lid worden van een van onze ledennetwerken?

 

 

Milieubeleidsgroep

 

 

De Milieubeleidsgroep bestaat uit milieu-experts van onze lidbedrijven.

 

 

 

 

 

Werkgroep Diversiteit & Inclusie

 

Met de werkgroep Diversiteit & Inclusie zoeken we naar oplossingen om het aandeel vrouwen en de doorstroom van vrouwen naar de top binnen de digitale sector te bevorderen.

 

 

Commissie Cybersecurity

 

De Commissie Cybersecurity signaleert ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity.

 

 

 

 

 

Digitaal ethische raad

 

De Digitaal ethische raad adviseert overheid en ICT-sector over ontwikkelingen in beleid rondom ethische thema's.

 

 

Denktank Ethiek

 

De Denktank Ethiek denkt en adviseert over de praktische implementatie van ethisch beleid bij ICT-bedrijfsleven.

 

 

Leerplatform

 

Het Leerplatform brengt opleiders en aanbieders van tools of methodieken voor ontwikkelen en leren bij elkaar.

 

 

Werkgroep Onderwijs

 

In de Werkgroep Onderwijs bouwen leden aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst.

 

 


MJA netwerk

 

In de MeerJarenAfspraak energie-efficiëntie (MJA) voor de ICT-sector werken bedrijven aan structurele energie-efficiëntie verbetering.

 

 

Werkgeversvereniging

 

De Werkgeversvereniging behandelt onderwerpen rondom de ICK-CAO en het pensioenfonds.

 

 

 

Commissie Digitale Overheid

 

De commissie Digitale overheid signaleert en adviseert over relevante ontwikkelingen rond het ICT-beleid bij de overheid.

 

 

Juridische Commissie
 

 

De Juridische Commissie bestaat uit ca. dertig bedrijfsjuristen uit de achterban van NLdigital.

 

 

 

Software Ondernemers

 

Binnen het netwerk Software Ondernemers komen DGA's van productsoftwarebedrijven regelmatig samen.

 

 

 

Stuurgroep Telecom
 

 

De Stuurgroep Telecom is een besloten netwerk voor landelijk opererende telecomoperators en vendoren.

 

 

 

 

Platformcollectief

 

 

Binnen het Platformcollectief komen bedrijven uit de platformeconomie samen.

 

 

 

HR Commissie 

 

 

De HR Commissie is een netwerk voor HR-professionals uit de achterban van NLdigital.

 

 

 

Commissie Privacy

 

 

De Commissie Privacy signaleert ontwikkelingen op het gebied van privacy.

 

 

 

NextGen

 

 

NextGen is het young professional netwerk van NLdigital. Iedere young professional werkzaam bij een lidbedrijf mag deelnemen.

 

 

Stuurgroep Europa 

 

 

Via de Stuurgroep Europa halen we input op voor de standpunten van de EuroISPA en Digital Europe.

 

 

Algemeen bestuur

 

 

Het Algemeen bestuur van NLdigital bestaat uit vertegenwoordigers van lidbedrijven en is representatief voor de Nederlandse digitale sector.

 

 

Netwerk Lokale overheid

 

In het Netwerk Lokale overheid komen leveranciers aan lokale overheden samen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef je interesses aan om je aan te melden voor onze ledennetwerken
 

 

 

 

Geef je interesses aan om je aan te melden voor onze ledennetwerken

 

 

 

 

Ga terug naar onze website    www.nldigital.nl

 

NLdigital

 

(0348) - 49 36 36 

info@nldigital.nl

 

Ga terug naar onze website 

www.nldigital.nl