Meld je aan bij onze ledennetwerken

 

 

Aanmelden voor leden netwerken

 

 

 

Van welke netwerken wil jij onderdeel worden?

In onderstaand overzicht vind je onze verschillende netwerken. Via de button 'Toon interesse' kun je je interesse in een ledennetwerk aangeven. Wij nemen dan contact met je op om je meer informatie over het netwerk te geven en je eventueel aan te melden.

 

 

Commissie Cybersecurity

 

Signaleert ontwikkelingen op het gebied cybersecurity. Deelnemers aan deze commissie zijn vertegenwoordigers van onze lidbedrijven die binnen hun organisatie op strategisch eindverantwoordelijk zijn voor cybersecurity.

 

 

 

Denktank Ethiek

 

 

Vormt de inhoudelijke grond voor de standpunten van NLdigital met betrekking tot issues op het snijvlak van ethiek en digitalisering. Deelnemers aan de Denktank zijn directeuren die werkzaam bij de leden van NLdigital, en expert op het snijvlak van AI en ethiek.

 

 

Commissie Privacy

 

 

Signaleert ontwikkelingen op het gebied privacy. Deelnemers aan deze commissie zijn vertegenwoordigers van onze lidbedrijven die binnen hun organisatie op strategisch eindverantwoordelijk zijn voor privacy.

 

 

 

HR-commissie

 

 

De HR-commissie is een netwerk voor HR-professionals uit de achterban van NLdigital die met elkaar het gesprek aan gaan over actuele en/of complexe HR-thema’s.

 

 

 

 

 

Commissie Digitale Overheid

 

Signaleert relevante ontwikkelingen ronde het ICT- beleid bij de overheid en adviseert het bestuur van NLdigital over de wenselijke aanpak. Deelnemers zijn bedrijfsvertegenwoordigers op directieniveau, die zich  bezighouden met beleid, regelgeving en strategie.

 

 

Juridische Commissie

 

Deelnemers aan deze commissie zijn juristen uit de achterban van NLdigital. De commissie geeft regelmatig advies aan het bestuur en bureau van NLdigital. Specifieke thema’s worden tijdens de netwerkbijeenkomsten behandeld door een deskundige praktijk- of wetenschaps-jurist.

 


Leerplatform

 

Wil bedrijven bijeenbrengen op het raakvlak van leren en ICT. De doelgroep bestaat uit opleiders in de ICT, bedrijven die tools ontwikkelen voor leren of bedrijven die e-learningplatforms of leermethodieken ontwikkelen.

 

 

NextGen
 

 

Voor young professionals (<35 jaar) van onze lidbedrijven.
Verbindt jonge, ambitieuze talenten uit de digitale sector door gedurende het jaar events te organiseren, met ‘serious fun’ als uitgangspunt.

 

 

 

Milieubeleidsgroep

 

De Milieubeleidsgroep bestaat uit milieu-experts van bedrijven die deelnemen aan de Stichting ICT Milieu.

 

 

 

 

 Platformcollectief 
 

 

Het platformcollectief is een samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde platformbedrijven, op initiatief van NLdigital. Het platformcollectief wil meer helderheid bieden over hoe platforms werken en wat hun rol is in de Nederlands economie.


 


MJA netwerk

 

Dit is een besloten ledennetwerk voor deelnemers aan het MJA3-convenant.

 

 

 

 

Software DGA
netwerk

 

Wisselt tijdens meetups ervaringen en visies uit met collega-ondernemers. Deelnemer aan dit netwerk is een ondernemer/directielid die digitaal aan het ondernemen is; zij of hij staat aan de top van een groeiend softwareproduct- of SAAS-bedrijf, met minimaal 20 medewerkers.  

 

 

Stuurgroep

Europa

 

Via de stuurgroep Europa halen we input op voor de standpunten van EuroISPA en Digital Europe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuurgroep

Telecom

 

De Stuurgroep Telecom is een besloten netwerk voor landelijk opererende telecomoperators en vendoren.

Het netwerk richt zich op de relevant ontwikkelingen rondom beleid voor de digitale infrastructuur met een speciale focus op Telecom(beleid).

 

 

 

Werkgevers-

vereniging

 

De NLdigital Werkgevers-

vereniging behandelt alle onderwerpen rondom de cao Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologie (ICK-cao) en het Bedrijfstakpensioenfonds.

Dit ledennetwerk is voor leden met een lidmaatschap bij de NLdigital Werkgeversvereniging.

 

 

Werkgroep Diversiteit & Inclusie

 

Richt zich op het vergroten van de doorstroom van het aantal vrouwen in de digitale sector naar de top. Bijeenkomsten gericht op delen van bewezen interventies, het delen van 'best practices' en het zetten van concrete stappen naar diversiteitsbeleid. Interesse om deel te nemen? Vraag om de aanvullende informatie.

 

 

Werkgroep
Onderwijs

 

Toegankelijk voor leden die een bijdrage willen leveren aan modernisering en digitalisering van het onderwijs en ideeën hebben over de transformatie van de arbeidsmarkt. Zij ontplooien op eigen initiatief vanuit MVO-perspectief (MVO/CSR)-projecten voor het onderwijs.

 

 

Ga terug naar onze website    www.nldigital.nl

 

NLdigital

 

(0348) - 49 36 36 

info@nldigital.nl

 

Ga terug naar onze website 

www.nldigital.nl